Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler Platformu (SÜİT), akıllı şehirlerin altyapısı için yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yeni teknolojiler geliştirmeyi ve bu teknolojilerin hazırlık seviyelerini yükselterek Türkiye'nin hızla gelişen akıllı şehir sektörünün yenilikçi ürün geliştirme ve ihracat potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

SÜİT Platformu'nun vizyonu, akıllı şehirlerin altyapısı için gereken yeni teknolojileri insan odaklı ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmektir. Bu teknolojik gelişmelerin her birinin toplum tarafından kabul görecek ve yaygın olarak kullanılacak ürünlere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.