Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler Platformu (SÜİT), TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 2021 Çağrısı kapsamında desteklenmektedir. SÜİT Platformunun sinerjisi, ülkemizde aktif olarak katma değer üreten üniversiteleri (ODTÜ, ESOGÜ, Işık Üniversitesi), büyük firmaları (VESTEL Elektronik, Ulak Haberleşme), önde gelen Ar-Ge kurumlarını (ODTÜ-GÜNAM) ve KOBİ'leri (Kuartis, JeoIT) bir araya getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu birlikteliğin, uzun vadede Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltan bir kurumsal yapıya dönüştürülmesi planlanmaktadır.


Son Güncelleme:
24/11/2023 - 12:00