Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Elif Uysal


Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ (Lider), Işık Üniversitesi, ESOGÜ

Stratejik Hedef Adı: Nesnelerin İnterneti Tabanlı akıllı kentsel teknoloji uygulamalarının ölçeklenebilirliğini sağlayacak enerji-etkin, veri tazeliğine dayalı semantik haberleşme teknolojilerinin THS 6 seviyesine çıkarılarak 2024 yılına kadar pilot düzeyde hayata geçirilmesi.

Projenin Faaliyet Alanı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Kablosuz Haberleşme, Haberleşme Ağları

Proje Özeti: Sürdürülebilir kentsel teknolojilerdeki dijitalleşme ve otonomlaşmanın temel taşıyıcılarından biri olan Nesnelerin İnternetindeki (IoT) büyümenin ölçeklenebilir şekilde desteklenmesi, haberleşme sistemlerinin ve ağlarının temelden başlayarak uçtan uca tasarımını gerektirmektedir. Çevresel izleme, otonom hava/kara/deniz araçları, konum takibi gibi uygulamalardaki algılama-hesaplama-aksiyon döngüsünün başarısı için, doğru bilginin, doğru zamanda örneklenip, ihtiyaç olan yere zamanında getirilmesi şarttır. Gerekli bilgiyi doğru zamanda iletmek için “semantik haberleşme” adında yeni bir kavram tanımlanmıştır. Semantik haberleşmenin en basit, nicel ve somut örneklerinden biri, Bilgi Yaşı-Farkında (Age-aware) haberleşmedir.

Projenin temel amacı, araştırmalarımızda THS 3 seviyesine getirilmiş bu yeni teknolojilerin endüstriye transfer edilmesidir. Semantik haberleşme tekniklerinin 5. nesil haberleşme sistemlerinin (5G) mMTC ve URLLC modlarında hayata geçmesi beklenmediğinden, projemizin hedefi 6G diye ifade edilen ve şu an henüz gelişmeye başlamamış olan 6. nesil haberleşme sistemlerine zamanında ve büyük etki yapmaktır. Projenin yaygın etkisi, IoT düğümlerinin daha düşük ortalama aktivite ile aynı tazelik düzeyini elde etmeleri ile hem enerji tasarrufu hem de trafikte azalma sağlamak, İnternet üzerinde darboğazların oluşmasının önüne geçmektir. Bir başka değişle projenin etkisi enerji tüketimi ve ağ altyapılarındaki bant genişliği bakımından daha sürdürülebilir IoT teknolojisidir.

Proje Ekibi:


Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Hareedy - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: İleri Hata Düzeltme Kodları


Dr. Öğr. Üyesi Farshad Miramirkhani - Işık Üniversitesi - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Görünür Işık Haberleşmesi (VLC), Kanal Modellemesi ve VLC-IoT


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yazar - ESOGÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Kablosuz Haberleşme, 6G, Yapay Zeka


Ayça Osunluk - ODTÜ - Yardımcı Personel


Çağrı Arı - ODTÜ - Bursiyer (Yüksek Lisans Öğrencisi)


Orhan Tahir Yavaşcan - ODTÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Ömer Gençay - ODTÜ - Bursiyer (Yüksek Lisans Öğrencisi)


Ahsen Topbaş Tanyeri - ODTÜ - Bursiyer (Yüksek Lisans Öğrencisi)


Muhammed Burak Aydar - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Emir Atak - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Batu Saatçı - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Ayşe Betül Yıldırım - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Mevlüt Metin - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
20/02/2024 - 11:10