Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan


Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ

Stratejik Hedef Adı: Su kaynaklarımızın, doğal ekosistemlerimizin ve de iklim değişimi ile artan risklerin etkin yönetilebilmesi için bütünleşik ve akıllı ekosistem gözlem platformu çözümlerinin THS 4-6 seviyesine çıkarılarak 2025 yılında pilot düzeyde hayata geçirilmesi ve ekosistem bozulmalarının öncül işaretçilerinin tespit edilmesi.

Projenin Faaliyet Alanı: Ekosistem yönetimi, iklim değişimi, akıllı kentler, yeşil mutabakat.

Proje Özeti: Çağımızda doğal ekosistemler ile insan varlığı ve faaliyetleri tamamen iç içe geçmiş durumdadır. Ekosistemlerin küresel ölçekte sunduğu “ekosistem hizmetlerinin” insan refahına olan katkıları büyüktür. Bu yüzden ekosistemlerin etkin yönetilmesi ekosistem hizmetlerinin insana sunduğu faydaların ve insan neslinin devamı açısından önem taşır. Özellikle sorunlar yaşandıktan sonra geriye doğru yapılan çözümlemeye dayalı geleneksel bilimsel çalışmalar, iklim değişimi gibi büyük baskılar altında ciddi riskler taşıyan ekosistemlerin proaktif yönetimi için yeterli değildir. Ekosistem yönetiminde de doğru bilginin, doğru zamanda elde edilip, ihtiyaç olan yere zamanında getirilmesi çok önemli bir gerekliliktir. Bu nedenle ekosistem yönetimi için yapılacak bilimsel araştırmalarda, akıllı ve otonom sistemlerin kullanımına ve ekosistemlerin yıkım ya da bozulma yaşamadan önce sergilediği öncül sinyallerin tespit edilebilmesine büyük bir ihtiyaç vardır.

Bu projeyle, iç sular ve denizlerimiz gibi sucul ekosistemlerle haberleşmeyi akıllı ve otonom şekilde nasıl sağlayabiliriz ve bu kompleks ekosistemlerin yaşadıkları büyük ölçekli değişimler öncesi verdikleri öncül sinyalleri nasıl sınayabiliriz/belirleyebiliriz sorularına yönelik teknoloji gelişimi ve AR-GE faaliyetleri yürütülmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 20 seneyi aşkın önemli bir bilgi birikimi ve AR-GE deneyimi sahibi olduğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ankara kampüsünde bulunan Eymir Gölü ve ODTÜ Erdemli kampüsü içindeki deniz kıyı alanları iki pilot çalışma bölgesi olarak seçilmiştir. Bu alanlarda su ekosisteminin etkileşim içinde olduğu sınır koşulları tanımlanacak, ekosistemin kendisini ve bu etkileşimleri en iyi anlayabilecek çok düğümlü, otonom, akıllı ve bütünleşik gözlem sistemi platformu tasarlanacak ve uygulanacaktır.

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların sonuçlarından hareketle, özellikle doğal kaynak yöneticileri ve kamu otoriteleri için sucul ekosistemlerde yaygın bir şekilde kullanılabilecek inovatif bir ekosistem izleme platformu geliştirmek, bu platformun kavram kanıtını (“proof of concept”) Eymir Gölü ve Mersin Akdeniz kıyısındaki pilot alanlarda uygulamak en önemli hedefimizdir.

Proje Ekibi:


Prof. Dr. Meryem Beklioğlu - ODTÜ - Araştırmacı


Doç. Dr. Can Özen - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Ekosistem izleme ve deney sistemleri


Dr. Gülce Yalçın - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Sucul ekosistemlerde iklim değişikliği ve insan etkisi: mikrobiyal döngü


Nur Filiz - ODTÜ - Araştırmacı (Sucul ekosistemlerde iklim değişikliği etkisi ve restorasyon)


Gizem Aydın - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
28/02/2024 - 14:21