Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin


Kurum/Kuruluş(lar): Işık Üniversitesi (Lider), ODTÜ-GÜNAM

Stratejik Hedef Adı: İç mekan internet erişimi ve nesnelerin interneti uygulamalarını, tamamen RF’den bağımsız, ve enerji etkin şekilde sağlanmasına imkan tanıyacak, görünür ışık haberleşmesi ve enerji hasadı teknolojilerinin, THS-6 seviyesine çıkarılarak 2025 yılına kadar pilot düzeyde uygulanması.

Projenin Faaliyet Alanı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Optik haberleşme, Görünür Işık Haberleşmesi, Infrared iletim teknolojileri, Enerji Hasadı

Proje Özeti: Kablosuz cihazların sayısının ve yüksek hızlı veri servislerine olan talebin süratle artması, Radyo Frekans (RF) spektrumundaki yoğunluk, kapalı mekanlarda oluşan RF kirliliği, bataryalara ve şebekeye olan yükün artması gibi nedenlerle yaygın kullanılan kablosuz iletişim ağlarının ölçeklenebilirliği üzerinde bir darboğaz oluşturmaktadır. Bu darboğazı aşmak için doğal bir ileri teknoloji, ücretsiz geniş spektrumu, elektromanyetik karışım yaratmaması, bu tip karışımdan etkilenmemesi ve kendiliğinden güvenli haberleşme sağlaması gibi belli başlı özelliklere sahip olan Görünür Işık İletişimidir (Visible Light Communication – VLC). VLC, kapalı alan kablosuz ağları için spektrum krizini çözebilecek, mevcut aydınlatma altyapısını kullanması sayesinde de son derece enerji etkin ve döngüsel ekonomiye katkı veren umut verici bir teknolojidir.

Projenin nihai stratejik hedefi, iç mekan internet erişimi ve nesnelerin interneti uygulamalarını, tamamen RF’den bağımsız, ve enerji etkin şekilde sağlanmasına imkan tanıyacak, görünür ışık haberleşmesi ve enerji hasadı teknolojilerinin, THS-6 seviyesine çıkarılarak 2025 yılına kadar pilot düzeyde uygulanmasıdır. Bu sayede, dünyadaki IoT uygulamaları için, LiFi iletişimindeki mevcut durumu ileriye götürecek iletişim teknolojileri geliştirilecek ve endüstriye aktarılacaktır.

Proje Ekibi:


Prof. Dr. Murat Uysal - Özyeğin Üniversitesi - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Optik haberleşme, kablosuz haberleşme


Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Edemen - Özyeğin Üniversitesi - Araştırmacı

Araştırma Alanları: İletişim/bilgi teorisi, çok kullanıcılı işbirlikli iletişim, çok kullanıcılı kapasite, görünür ışık iletişimi, iç mekan lokalizasyon


Dr. Öğr. Üyesi Farshad Miramirkhani - Işık Üniversitesi - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Optik haberleşme kanal modellemesi, standardizasyon


Doç. Dr. Selçuk Yerci - ODTÜ-GÜNAM - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Güneş hücresi tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi; çok fonksiyonlu ince film üretimi; ince film karakterizasyonu; perovskit güneş hücreleri tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi


Hülya Bora Özbek - Işık Üniversitesi - Yardımcı Personel


Muhammet Emin Akbulut - Işık Üniversitesi - Yardımcı Personel


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
27/12/2023 - 11:23