Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet Yazıcı


Kurum/Kuruluş(lar): ESOGÜ

Stratejik Hedef Adı: Elektrikli Araç Filoları için gerçek zamanlı taleplere; enerji veya zaman-etkin cevap verecek, sürdürülebilirlik için federe sağlık yönetimi ve dağıtık itibar çerçevesi olan Otonom Yönetim Sistemi geliştirilmesi.

Projenin Faaliyet Alanı: Yapay zeka ve optimizasyon algoritmaları; Blokzincir teknolojilerinin nesnelerin interneti uygulaması; Otomatik hata tespitine ve sağlık izlemesine yönelik teknolojiler; Yazılım kalitesini artıran modeller, yöntemler ve araçlar

Proje Özeti: Projede elektrikli araç filoları için gerçek zamanlı taleplere cevap verecek sürdürülebilir otonom filo yönetim sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçeklemek üzere dört konu ele alınacaktır:

1- Filodaki araçların batarya sağlık-şarj durumunu dikkate alarak gerçek zamanlı taleplere cevap verebilecek, öğrenebilir dinamik görev planlama ve izleme sistemi,

2- Filo yönetim sistem bileşenlerinin güvenilirlik değerini hesaplayıp ilgili ortaklar ile bütünlüğünü koruyarak paylaşan bir dağıtık itibar çerçevesi geliştirilmesi,

3- Yönetim sistemi ve uç birimler için federe öğrenme olan prognostik ve sağlık yönetim izleme geliştirilmesi,

4- Filo Yönetim Sistemi ve Bileşenleri için yazılım kalite güvencesi, doğrulama ve onaylama araçları geliştirilmesi.

THS 3-6 seviyesi özgün çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Hedeflenen çalışmaların ilgili standartlar da dikkate alınarak IoT platformu ile entegre edilerek ESOGÜ kampüs ölçeğinde pilot uygulama planlanmaktadır.

Elektrikli araçların tekli kullanımındaki şarj zamanı-yeri planlaması problemi, elektrikli araç filo yönetimi için sahada daha da önem kazanmaktadır. Filo yönetim sisteminin sahada kullanılabilir olması için sadece görev- şarj açısından planlama yapması yeterli olmayıp insan müdahalesi olmadan; mevsimselliğe bağlı planlama algoritmalarının parametrelerinin seçimi, sistem paydaşlarının onanması, sistem sağlık izlemesi yapılarak hataların otomatik tespiti gibi özelliklerde olması sürdürülebilirlik için önemlidir. Bu tip kapsamlı dijital platformlar elektrikli araçların şehirlerde kullanımını daha mümkün hale getirecektir.

Proje Ekibi:


Prof. Dr. İnci Sarıçiçek - ESOGÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Endüstri mühendisliği, eniyileme kuramı ve yöntemleri, üretim planlaması ve Kontrolü, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, mühendislik ve teknoloji


Prof. Dr. Kemal Özkan - ESOGÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Bilgisayarla görme, yapay zeka, bilgisayarda öğrenme ve örüntü tanıma


Doç. Dr. Metin Özkan - ESOGÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Kontrol ve sistem mühendisliği, robotik ve mekatronik sistemler, yazılım


Doç. Dr. Eyüp Çınar - ESOGÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Yapay zeka, bilgisayarda öğrenme ve örüntü tanıma, bilgisayar öğrenimi


Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yayan - ESOGÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Bilgisayar öğrenimi, sinirsel ağlar, yazılım mühendisliği, robotik


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yazar - ESOGÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Kablosuz iletişim, haberleşme uygulamaları, sinyal işleme, yapay zeka, bilgisayarda öğrenme ve örüntü tanıma


Cem Bağlum - ESOGÜ - Yardımcı Personel


İrem Güneş - ESOGÜ - Yardımcı Personel


Serhat Karaman - ESOGÜ - Yardımcı Personel


Özge Arslan - ESOGÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Metin Yılmaz - ESOGÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Mehmet Bilgehan Taş - ESOGÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Gökhan Çetiner - ESOGÜ - Bursiyer (Yüksek Lisans Öğrencisi)


Elif Karasu - ESOGÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Evren Dalgıç - ESOGÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Bahar Togay - ESOGÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Enes Sevim - ESOGÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
30/11/2023 - 18:58