Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ozan Keysan


Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ-GÜNAM

Projenin Faaliyet Alanı: Elektrikli Araçlar, Güneş Enerjisi Sistemleri, Dağıtım Yönetim Sistemi

Proje Özeti: ‘Güneş Enerjisi Sistemleri ve Elektrikli Araç Filoları için Dağıtım Yönetim Sistemiyle Entegre Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi’ projesi kapsamında bir adet sayaç arkası fotovoltaik panellerin şebeke entegrasyonunu sağlamaya yardım amaçlı karar destek sistemi ve bir adet elektrikli araç filolarının optimal bir biçimde işletilmesi için karar destek sistemi tasarlanacaktır.

Güneş Enerjisi Sistemleri Karar Destek Sistemi:

Amaç: Gerçek zamanlı izlemenin, yeterli ölçüm altyapısının olmaması ve her bir noktadan ölçüm toplamanın ölçeklendirilebilirlik açısından pek de mümkün olmadığı, alçak gerilim şebekesine bağlı sayaç arkası güneş enerji sistemlerinin kullanımını  arttırmak ve olası problemleri en aza indirmek için gerekli karar desteğini de sağlayacak bir izleme/kontrol sisteminin geliştirilmesidir. THS 3 seviyesindeki algoritmaların kullanımı ile THS 6-7 seviyesinde bir durum farkındalığı ve karar destek platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Karar destek sistemi, yük akışını , bölgesel güneş enerjisi kestiriminden kaynaklanan stokastik karakteristikleri de modelleme amacıyla Monte Carlo Simülasyonundan faydalanarak Newton-Raphson yük akışı yöntemi ile çözmektedir. Çıkan sonuçlar, görselleştirilerek kullanıcı için durum farkındalığı sağlayacaktır. Ardından optimal yük akışı algoritmasından faydalanarak; trafo kademesi değiştirmek, şönt eleman devreye almak/çıkarmak veya trafo kademesi değiştirmek gibi topoloji değişim çözümleri önerecektir.

Elektrikli Araç Filoları Karar Destek Sistemi:

Amaç: Elektrikli toplu taşıma aracı filolarının daha etkili ve verimli işletilmesi, ve bu sayede elektrikli toplu taşıma araçlarının kullanımını arttırılması ve olası problemleri en aza indirilmesi, geliştirilecek karar destek sistemi ile sağlanacaktır. THS 3  seviyesindeki algoritmaların kullanımı ile THS 6-7 seviyesinde bir durum farkındalığı ve karar destek platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. EVMD(Electric Vehicle Measurement Device) cihazları her bir elektrikli otobüse yerleştirilecek ve veri toplayacaktır. EVMD temelde araç özelinde menzil kestirimi yapacaktır (edge computing ile); sonrasında kestirim sonucu ile mevcut durum verilerini (trafik hızı, batarya durumu vb.) merkezi karar destek sistemi olan EVDS(Electric Vehicle Decision Support)’ye iletecektir. EVDS ise gelen bilgileri kullanarak her bir elektrikli otobüsün hangi şarj istasyonunda ne zaman ne kadar süreyle şarj olacağına karar verecektir.

Proje Ekibi:


Doç. Dr. Murat Göl - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji, güç sistemleri analizi, güç iletimi, dağıtımı ve koruması, yenilenebilir enerji, mühendislik ve teknoloji


Doç. Dr. Pelin Angın - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Bilgisayar bilimleri, bilgi güvenliği ve güvenilirliği, mühendislik ve teknoloji


Dr. Öğr. Üyesi Serkan Sarıtaş - ODTÜ - Araştırmacı 

Araştırma Alanları: Ağ kontrolü, iletişim teorisi, oyun teorisi, bilgi teorisi, tespit ve tahmin teorisi


Özgür Arda Küçükaslan - ODTÜ-GÜNAM - Yardımcı Personel


Tugay Gül - ODTÜ-GÜNAM - Yardımcı Personel


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
03/04/2024 - 10:07