Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İpek Gürsel Dino


Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ (Lider), JeoIT

Stratejik Hedef Adı: Yapılı çevrenin farklı ölçeklerinde (oda, kat, bina, binalar grubu, mahalle, vb. gibi)  bina enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltan, kullanıcı odaklı dijital platformların (yapay zeka destekli kontrol algoritmaları ve karar-destek sistemleri) prototiplerinin geliştirilmesi.

Projenin Faaliyet Alanı: Yapay zeka algoritmaları, derin öğrenme ve hesaplamalı zeka  algoritmalarının geliştirilmesi; optimizasyon, otonomi sağlayan yazılımlar, Veri analitiği yazılımları, karar destek sistemleri, dijital ikizler, Oyun ve etkileşim teknolojileri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik.

Proje Özeti: Binaların enerji verimliliğinin artırılmasının, CO2 emisyonlarının azaltılmasının, iç ortamlarda kullanıcı konforunun sağlanmasının ve enerji ihtiyaçlarının temiz enerji kaynakları ile karşılanmasının öneminin bilinmesine rağmen, bina ve sistem performansını arttıracak aksiyonların sayısal olarak ifade edilmesi, doğru kararların hesaplamalı yöntemler ile belirlenmesi ve bu kararların son kullanıcılar ile doğru bir şekilde paylaşılarak hayata geçirilmesinde halihazırda belirgin bir teknoloji yoktur. Bu projenin ana hedefi, farklı mekânsal ölçeklerde bina kaynaklı enerji tüketimini ve CO2 salımını azaltan dijital platformların geliştirilmesi ve farklı pilot bölgelerde test edilmesidir. Bunun için yapay zeka temelli analiz ve kontrol algoritmaları, IoT tabanlı performans izleme, fizik temelli bina enerji simülasyonları, sanal / karma / artırılmış gerçeklik gibi görselleştirme / etkileşim araçları kullanılacaktır. Projede geliştirilecek olan tüm teknolojilerin önceden ODTÜ’de ve JeoIT’de THS 3 seviyesinde uygulamaları geliştirilmiştir; bu projede ise THS 6 – THS 7 seviyesine çıkartılacaktır.

Projenin hedefleri aşağıdaki gibidir:

1. Oda ölçeğinde “Öğrenen Akıllı klima” uygulaması kapsamında, bina kullanıcılarının, binadaki enerji harcayan (klima, HVAC, elektrikli araç şarjı vb. gibi) ve enerji sağlayan (fotovoltaik vb. gibi) varlıkların ve sistemlerin izlenmesi, izleme sonucunda elde edilen verilerden öğrenme yolu ile enerji verimli ve kişiselleştirmeyi mümkün kılan kontrol algoritmalarının geliştirilmesi.

2. “Kentsel-Ölçekte Bina Enerji Analitiği Platformu” kapsamında, enerji verimli ve iklim-nötr bina renovasyonu süreçleri için yapay zeka destekli karar-destek ve ileri teknolojili görselleştirme araçları geliştirir. Kent ölçeğinde iklim değişikliği azaltma / uyum aksiyonlarını (Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı desteği ile) ve bina elektrik enerjisinin elektrik şebekesine kısa süreli etkisini ‘saatlik’ tahminlemeyi (day-ahead forecasting) hedefler.

3  “Akıllı ikiz” uygulaması ise, ilk iki uygulamaya ortak bir veri altyapısı sunmayı amaçlar. 'Dijital İkiz' çalışmasında oda, bina ve kentsel ölçeğe ait a) veri tanım, b) paylaşım, c) analiz ve d) sunum kapasitesinin ortak bir altyapı ile sunulması hedeflenmektedir.

Proje Ekibi:


Prof. Dr. İlkay Ulusoy - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Sinyal işleme, makine öğrenmesi, bilgisayarda öğrenme ve örüntü tanıma, olasılıksal grafik modelleri


Doç. Dr. Sinan Kalkan - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Bilgisayar bilimleri, yapay zeka, bilgisayarda öğrenme ve örüntü tanıma, mühendislik ve teknoloji


Doç. Dr. Elif Sürer - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Bilgisayar bilimleri, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3B gösterimler, insan bilgisayar etkileşimi, mühendislik ve teknoloji, görselleştirme ve etkileşim


Doç. Dr. Çağla Meral Akgül - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Yapı malzemesi, malzeme ve döngüsellik


Emir Can Uçar - ODTÜ - Yardımcı Personel


Kamil Zengin - JeoIT - Yardımcı Personel (Yazılım ve dijital ikiz)


Fatma Ece Gürsoy - ODTÜ - Yardımcı Personel


İlkim Canlı - ODTÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Tuğba Erzurum - ODTÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Mehmet Burak Hekimoğlu - ODTÜ - Bursiyer (Yüksek Lisans Öğrencisi)


Ali Ozan - ODTÜ - Bursiyer (Yüksek Lisans Öğrencisi)


İbrahim Can Gökdemir - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Sena Nur Öz - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Sarp Ilgın Sarısu - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Zehra Dağıstan - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Melis Ceren Özdemir - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Özgün Ekin Tonbul - ODTÜ - Bursiyer (Lisans Öğrencisi)


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
22/02/2024 - 20:08