Proje Yürütücüsü: Yavuz Eren


Kurum/Kuruluş(lar): JeoIT (Lider), ODTÜ

Stratejik Hedef Adı: Tesis Yönetim Sistemlerine IoT (Nesnelerin İnterneti) ve Mekânsal Veri Analitiği ile Döngüsel Ekonomi Uyumlu Süreç Optimizasyon Kapasitesi Eklenmesi.

Projenin Faaliyet Alanı: İleri Teknoloji ile Döngüsel Ekonomi için Süreç Yönetimi

Proje Özeti: Projemiz, sürdürülebilir kent yaşamı için birçok farklı sektörde ileri teknoloji ile ekipman ve malzemenin daha verimli kullanılması, geri kazanımı ve personelinin daha üretken süreçlerde çalışmasını hedeflemektedir. Sunulan çözüm, platformun tümüne IoT protokol ve uygulama altlıkları ve veri analitiği desteği sağlamanın yanı sıra, belirtilen hedefi sağlayan dikey bir IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) teknolojisini de kavram kanıtı olarak gösterecektir. Bu tanımda yer alan ‘dikey’ ifadesi bu çözümde sahadaki sensörlü donanımlardan analizlerle beslenen uygulamalara kadar uzanan tüm parçaların yer alması anlamına gelmektedir.

Döngüsel ekonomi prensiplerine göre planlanmış entegre IoT platform çözümü ile SÜİT altındaki diğer projelere altlık sağlar ve onlardan akademik düzeyde yenilikler transfer ederken, üretim sektöründe kavram kanıtı niteliğinde bir entegrasyon ile de uluslararası pazara doğru zamanda yeni bir ürün sunar hale gelmeyi hedeflemektedir.

Proje Ekibi:


Mehmet Erdal Özkınacı - JeoIT - Araştırmacı (Yazılım, veri modelleme, servis katmanı, gömülü yazılım)


Dr. Alper Alioğlu - JeoIT - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Elektronik tasarım ve kodlama, iletişim katmanı


Kemal Hacıoğlu - JeoIT - Araştırmacı (Elektronik tasarım ve kodlama, PCB tasarım)


Koray Aksoy - JeoIT - Yardımcı Personel (Elektromekanik tasarım ve üretim, katı modelleme)


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
30/11/2023 - 18:59