Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler (SÜİT) Konsorsiyumu ikinci çalıştayı 14 Mayıs 2024 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Kampüsü, Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirildi!

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda konsorsiyumun teknoloji kazanımı yol haritasında (TKYH) belirlenen ürünlere yönelik stratejik hedef odak grup toplantıları yapıldı. Toplumsal etki projemizin de katılımıyla her bir proje yürütücüsü ile ürünlerinin toplumsal etki ve risk analizlerine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.


Son Güncelleme:
22/05/2024 - 12:23